Ik / mijn bedrijf gebruik(t)

Benzine
Diesel

Ik tank

Euro 95 / E10
Super / Premium / E5

Aantal liter

Besparing t.o.v. 100% fossiel
kg co₂
vergelijkbaar met

autoritten van amsterdam naar utrecht
Of

De CO2-opname van
bomen per jaar
Bij de berekening gaan we uit van deze gegevens.