Over deze website

Wezijngoedopweg.nl is onderdeel van de campagne ‘We zijn goed op weg’ van de NOVE; Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche. Ook wij zien in dat de noodzaak om klimaatneutrale oplossingen te bedenken groot is. Onze branche ontwikkelt al jarenlang oplossingen voor de klimaatverandering. Dat doen we door te investeren in onderzoek naar en ontwikkeling van alternatieve brandstoffen, die minder of geen CO2-uitstoot veroorzaken.

Tank to Wheel versus Well to Wheel

Ons valt wel één ding op. Namelijk dat de Nederlandse overheid vooral kijkt naar de CO2-uitstoot bij verbranding, dus de CO2 die uitgestoten wordt op het moment dat energie wordt verbruikt. Tank to Wheel, noemen we die benadering.

Een goed voorbeeld is rijden in een elektrische auto. In de basis – rijden van A naar B in een elektrische auto – is dat CO2-neutraal: er wordt geen CO2 uitgestoten. Maar er komt meer bij kijken. De elektrische auto, inclusief de accu, moet geproduceerd worden. Daarbij wordt wél CO2 uitgestoten. En elektriciteit moet worden opgewekt. Dat is lang niet altijd groene energie. Als je op deze ‘Well to Wheel’-manier naar CO2-uitstoot kijkt, blijkt dat ook een elektrische auto CO2 uitstoot. Daarom is het belangrijk dat de elektriciteitsproductie (nu nog 70% fossiel) zo snel mogelijk verduurzaamt.

Ook andere kansen benutten

Wij vinden elektriciteit een prima oplossing voor bepaalde toepassingen. Wij pleiten er alleen wel voor om daarnaast ook andere opties te benutten. Zoals de veelbelovende e-fuels en andere CO2-neutrale brandstoffen die we nu al met fossiele brandstoffen mengen. Daarmee hebben we de CO2-uitstoot van de vervoerssector al met 5% gereduceerd ten opzichte van 2010. En het zorgt ervoor dat we onze huidige motoren en tankstations kunnen gebruiken. Ook dat is een vorm van duurzaamheid!

We zijn goed op weg

Met de campagne ‘We zijn goed op weg’ willen we Nederland laten zien dat we met onze gemengde (bio)brandstoffen al goed op weg zijn om de doelen te halen. En dat er ontzettend veel opties zijn die we allemaal voor de juiste toepassingen moeten benutten, zeker op de kortere termijn. En de eerste besparing is uiteraard eenvoudigweg minder brandstof gebruiken. Daarom geven we ook een aantal tips om het verbruik omlaag te brengen.

In de tussentijd blijven wij zoeken naar manieren om het milieu minder te belasten. Samen zijn we goed op weg!